HOTHEL - ZASADY DZIAŁALNOŚCI I WARUNKI REZERWACJI

 

 1. Doba w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 2. Miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem na ul. Bursztynowej. W sezonie letnim (czerwiec – wrzesień) jest to miejska płatna strefa parkowania, dlatego udostępniamy Państwu abonament, który należy umieścić za przednią szybą. Upoważnia on również do parkowania w płatnej strefie parkowania w mieście Hel. Przed wyjazdem prosimy o zwrot karty.
 3. Na życzenie udostępniamy gościom żelazko i deskę do prasowania, łóżeczko dziecięce z pościelą (prosimy o informację w momencie rezerwacji), dodatkowe łóżko typu „dostawka” (w cenie 50 zł za dobę, prosimy również o wcześniejszą informację).
 4. Goście mogą w okresie do wiosny do jesieni bezpłatnie korzystać z HOTHEL-owych rowerów, leżaków, parawanów i ręczników plażowych. Prosimy nie wjeżdżać rowerami na piasek.
 5. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Helu od turystów pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2 zł za osobę za każdą dobę. Prosimy o pozostawienie opłaty miejscowej na stole w apartamencie.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00. W tym czasie w obiekcie nie mogą przebywać osoby, które nie są zameldowane w apartamencie. Zameldowani goście nie mogą przekazywać apartamentu do użytkowania osobom trzecim.
 7. Zachowanie gości nie może zakłócać pobytu innych gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.
 8. W całym obiekcie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Naruszenie tego zakazu może skutkować wymeldowaniem gości z apartamentu w momencie stwierdzenia ww. naruszenia bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt oraz obciążeniem finansowym w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 10. Zabrania się smażenia ryb w apartamentach.
 11. Jeżeli goście stwierdzą jakiekolwiek usterki lub braki w apartamencie, prosimy o niezwłoczną informację. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej je usunąć.
 12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych wynajmowanego apartamentu oraz części wspólnych obiektu, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających gości osób trzecich. Szkody należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 13. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających innego rodzaju wartość. W celu ochrony własnego mienia prosimy o zamykanie apartamentów na klucz.
 14. Na terenie obiektu prowadzony jest monitoring wizyjny. Klauzula informacyjna RODO dot. monitoringu dostępna jest na żądanie.
 15. W przypadku anulowania rezerwacji, dokonana płatność nie podlega zwrotowi. Jeżeli brak możliwości przyjazdu w zarezerwowanym terminie zostanie zgłoszony z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla rezerwacji w lipcu i sierpniu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem), możliwe jest ustalenie innego terminu pobytu, uwzględniając obowiązujące w nowym terminie ceny, minimalną długość pobytu oraz dostępność apartamentów. Zaznaczamy, że ceny apartamentów różnią się w zależności od wybranego terminu. Jeżeli chcieliby Państwo poznać ceny i minimalną długość pobytu obowiązujące w innych terminach, prosimy o ich wskazanie. Przyznany voucher jest ważny przez 6 miesięcy. Powyższe zasady zmiany terminu pobytu na podstawie przyznanego vouchera obowiązują również wówczas, gdy nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usługi noclegowej w wyniku działania siły wyższej, np. w wyniku decyzji organów administracji publicznej. Jeżeli będą Państwo zmuszeni zrezygnować z rezerwacji apartamentu z krótszym wyprzedzeniem niż wskazany powyżej termin, prosimy niezwłocznie o informację. Dołożymy wszelkich starań, aby również w takiej sytuacji móc zaproponować Państwu voucher na pobyt w późniejszym terminie.
 16. Jeżeli dokonywana jest rezerwacja apartamentu na pobyt osoby małoletniej, która w apartamencie nie będzie pozostawała pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego, w momencie rezerwacji należy przedłożyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na pozostawanie przez małoletniego pod opieką wskazanej osoby dorosłej.